Hovory v Arše otevřou téma života lidí s mentálním postižením

14.10.2012 15:52

"Proč se na mě divně koukáš?" se zeptají účastníci dalších "Hovorů v Arše" na téma života lidí s mentálním postižením. Veřejná panelová diskuze se rozběhne od 19 hodin v pondělí 15. října v Café Restaurant Kačaba, v Prokopově ulici 17, v Plzni.

Co to vlastně znamená "mentální postižení"? Jak se žije lidem s mentálním postižením a jejich okolí? Z čeho se tito lidé a jejich blízcí radují? Co je trápí? Čím se můžeme vzájemně obohacovat? Svůj pohled na tyto a jiné otázky nám sdělí jak člověk s mentálním postižením, tak rodič takového člověka, dále duchovní a sociální pracovnice potkávající se se světem lidí s mentálním postižením profesně. Diskuze je určena všem zájemcům o toto téma z řad široké veřejnosti. Vstup je volný.

"Chceme se spolu s odborníky i širokou veřejností dotýkat obtížných životních situací z pohledu různých oborů. Důraz přitom klademe na osobní zkušenost těch, kterých se dané téma týká - ti jsou největšími odborníky, a dále na celistvý pohled na člověka s jeho biologickými, psychosociálními a duchovními potřebami", říká o projektu "Hovory v Arše" vedoucí krizového centra Archa pro člověka v krizi Tereza Chodlová.

Archa pro člověka v krizi v Prokopově ulici 17 v Plzni poskytuje dětem, mládeži a dospělým, dále partnerským a manželským dvojicím psychickou podporu a bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace, kterou vnímají jako naléhavou, krizovou a nebo ohrožující, a nedaří se jim ji překonat běžnými způsoby. Dalšími aktivitami zvyšuje připravenost veřejnosti ke zvládání krizových situací a nabízí pohled na krizi jako šanci k pozitivní změně. Zřizovatelem krizového centra je Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy.

Anna Krátká

Klíčová slova: