Hledá se ekonom/ka

Pro Dětské centrum Pluto, příspěvkovou organizaci s pracovištěm v Havířově.

OZNÁMENÍ

ředitelka příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2021 na obsazení pracovního místa

„EKONOM/KA“

Jsme příspěvková organizace s mnohaletou tradicí, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský  kraj. V současné době hledáme nového kolegu/kolegyni pro Dětské centrum Pluto, příspěvkovou organizaci s pracovištěm v Havířově.

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • sestavovat rozpočet a účetní uzávěrky za daná období, 
 • sledovat, projednávat a zúčtovávat plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem,
 • zajišťovat realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření jejich neplnění,
 • odpovědnost za dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
 • zpracovávat návrhy na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému,
 • zpracovávat daňová přiznání,
 • zajišťovat systém financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimo rozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.
 • provádět ekonomické rozbory, 
 • stanovovat metodiku ekonomických procesů organizace,
 • připravovat smlouvy organizace včetně vedení registru smluv.  

Nabízíme:

 • platové zařazení v 10. platové třídě (21 260 Kč – 31 240 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • možnost postupného přiznání osobního ohodnocení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zázemí stabilní organizace,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou 1 roku s možností následného uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou. 

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně ekonomického směru,
 • trestní bezúhonnost,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.  

Výhodou:

 • znalost softwaru Gordic a Vema,
 • praxe v oboru.

Předpokládaný nástup: 1. července 2021

Své životopisy spolu s podepsaným souhlasem o zpracování osobních údajů, který naleznete na našich webových stránkách, zasílejte do 16. dubna 2021 v obálce na adresu Dětské centrum Čtyřlístek, k rukám ředitelky Mgr. Marie Černocké, Nákladní 147/29, 746 01 Opava. Na obálku napište “NEOTVÍRAT, výběrové řízení – EKONOM“.

První kolo výběrového řízení bude spočívat ve výběru životopisů. Uchazeči splňující požadavky na pozici budou pozváni do druhého kola výběrového řízení formou ústního pohovoru na pracovišti Dětského centra Čtyřlístek v Opavě na ul. Nákladní 147/29 v Opavě.

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Edita Mašková, tel. č.: +420 553 621 548, + 420 734 260 165. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Klíčová slova: