Hipoterapie

15.02.2007 13:39
Příspěvek na webu Hipoterapie rozebírá, jak působí hipoterapie na:
- normalizaci svalového tonusu
- facilitaci posturoreflexních mechanismů
- koordinaci pohybů
- synchronizaci organismu
- vyvolání vzorce chůze a jeho reedukaci
- staré patologické pohybové vzorce jsou nahrazovány standardními pohybovými stereotypy
- ovlivňování psychiky.
Klíčová slova: