Helppes - centrum výcviku psů pro postižené

14.02.2007 21:57
Helppes je občanské sdružení, které pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti, pomocí speciálně vycvičených psů a poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klienta až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Cvičí a předává asistenční psy pro vozíčkáře a tělesně postižené - balanční psy, vodící psy pro osoby se zrakovým postižením, signální psy pro osoby se sluchovým postižením, signální psy pro osoby trpící záchvatovými stavy - epileptici, kardiaci apod., psy speciálně vycvičené pro osoby s kombinovanými handicapy, psy speciálně vycvičené pro dětské klienty - asistenční, vodící, signální, canisterapeutické, s kombinovaným výcvikem, psy pro canisterapii.
Klíčová slova: