Gratias – Sociální pracovník roku

Při příležitosti Světového dne sociální práce byla v průběhu on-line mezinárodní konference na téma Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci virtuálně předána ocenění za rok 2020 a 2021. 

V rámci letošního ročníku bylo na ocenění „Gratias“ přijato celkem 109 nominací.

Udělování cen probíhá v těchto kategoriích:

• sociální služby;

• veřejná správa;

• zdravotnická zařízení;

• vězeňství, školy a školská zařízení;

• významný přínos v oblasti sociální práce;

a letos nově také v kategorii student sociální práce, který byl v době pandemie povolán jako pomoc do sociálních služeb.

Hodnotící komise, složená ze zástupců rezortu MPSV a zástupců profesních organizací sociálních pracovníků, udělila ocenění v následujících kategoriích těmto sociálním pracovníkům:

 Za rok 2020 v kategorii:

• Sociální služby – Bc. Soňa Škvareninová, DiS.

• Veřejná správa – PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D., Mgr. Karolína Vodičková, MBA

• Zdravotnická zařízení – Bc. Alena Rohlíková

• Významný přínos v oblasti sociální práce – PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

 

za rok 2021 v kategorii:

• Sociální služby – Mgr. Robert Knebl

• Veřejná správa – Bc. Iveta Velčovská

• Zdravotnická zařízení – Marie Karásková, DiS.

• Vězeňství, školy a školská zařízení – Mgr. Šárka Černá, DiS.

• Významný přínos v oblasti sociální práce – Mgr. Monika Havlíčková

• Student sociální práce – Martina Kosíková

Klíčová slova: