Granty, podpory a příspěvky 2013

27.01.2013 14:37

Jihočeský kraj vydal informační brožuru, která obsahuje informace o veškerých grantových programech, podporách a příspěvcích, které budou vyhlášeny v letošním roce.

Programy jsou zde rozděleny do sedmi tematických oblastí, ve kterých naleznou informace zejména neziskové organizace, právnické či fyzické osoby, působící na území Jihočeského kraje, a obce Jihočeského kraje.

Tyto informace se týkají základního popisu programů, vyčleněné finanční alokace pro jednotlivé programy, datum vyhlášení výzev a zejména kontakty na zaměstnance krajského úřadu, kteří jsou připraveni poskytnout zájemcům bližší informace a nezbytné rady.

Brožuru lze získat na recepci krajského úřadu nebo si ji lze stáhnout z přiloženého souboru ve formátu pdf.

Brožura ke stažení (.pdf - 338.85 KB)

Zdroj: Jihočeský kraj

Klíčová slova: