Granty Nadace Dětský mozek

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 31. října 2021.

Bližší informace pro fyzické osoby

 

O nadační příspěvek mohou požádat fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému nebo jejich zákonní zástupci. 

Žadatelé o nadační příspěvek jsou povinni zaslat na e-mailovou nebo na korespondenční adresu následující dokumenty:

Odborná komise při udělování nadačních příspěvků přihlíží k míře zdravotního postižení, k míře sociální potřebnosti a k okolnostem hodným zvláštního zřetele.

Nadace zpravidla neposkytuje nadační příspěvky na:

 • pomůcky pro volnočasové aktivity
 • kočárky a invalidní vozíky
 • lázně a terapie
 • opravu a úpravu bytu
 • automobil, opravu či úpravu automobilu                        
 • iPady, tablety, počítače
 • výtahy a zvedací plošiny
 • asistenční psy
 • motomed

----------

Po případném přidělení nadačního příspěvku a jeho vyčerpání je nutné vyplnit jeden z následujících dokumentů:

Zpráva o využití finančního daru pro fyzické osoby - osobní asistence
Zpráva o využití finančního daru pro fyzické osoby - ostatní účely

 

Bližší informace pro právnické osoby

 

O nadační příspěvek mohou požádat právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému, tj.:

 • zájmové spolky
 • obecně prospěšné společnosti
 • církevní právnické osoby (pouze za podmínky, že poskytují sociální, zdravotnické nebo vzdělávací služby)
 • ústavy
 • příspěvkové organizace   

Žadatelé o nadační příspěvek jsou povinni zaslat na e-mailovou nebo na korespondenční adresu následující dokumenty:

 

Více informací na stránkách nadace.

Klíčová slova: