Granty, dotace, soutěže

Svět ticha očima fotografa

28.04.2012 8:41

Veřejnou celorepublikovou fotografickou soutěž pro neslyšící a sluchově postižené všeho věku a nadšení vyhlásila APPN, z vítězných snímků vznikne kalandář na rok 2013.

e-Inclusion Awards

22.04.2012 10:54

Soutěž Evropské komise má uzávěrku 4. května, přihlásit je možné ve dvou kategoriích projekty podporující rozvoj informačních technologií a jejich roli při překonávání bariér.

Další výzva v programu 3P

13.04.2012 21:30

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci a za finanční podpory Poštovní spořitelny vyhlašuje 3. výběrové kolo IV. výzvy s uzávěrkou příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 16. dubna 2012 v 16:00 hodin.

Stránky