Granty, dotace, soutěže

Cena Zaměstnanec roku

15.06.2012 20:08

Až do 15. září 2012 můžete nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Umění ptát se

08.06.2012 17:46

Knihu vydanou nakladatelstvím Portál s podtitulem V koučování, poradenství a systemické terapii získají dva čtenáři Helpnetu zdarma.

Cena VIA BONA 2012

07.06.2012 21:08

Uzávěrka nominací byla prodloužena do 15. června.

Program Senior

03.06.2012 22:17

Žádost o příspěvek lze podávat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 20. září.

Výběrové řízení NIF

03.06.2012 21:30

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 poskytne finanční prostředky z Nadačního investičního fondu mj. organizacím poskytujícím těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice, příjem žádostí bude ukončen 29. června.

Cestování dostupné všem

27.05.2012 21:21

Seznam 18 projektů, které uspěly v grantovém řízení, zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Rok jinak

19.05.2012 13:39

Neziskové organizace mohou získat odborníka z komerční sféry a Nadace Vodafone zaplatí jeho mzdu na rok nebo na tři měsíce. Informační setkání pro zájemce o grant se uskuteční v Praze, Ostravě a Brně.

Stránky