Granty, dotace, soutěže

Výbor dobré vůle - Fond vzdělání

31.01.2013 9:54

O stipendium ke studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR mohou žádat uchazeči se zdravotním handicapem do 25. února.

Cestování bez bariér

28.01.2013 18:09

Fotografickou soutěž vyhlásila cestovní agentura Bezbatour, uzávěrka je 10. února 2013.

Nadace VIA a ČSOB: Pomáhej!

28.01.2013 9:30

Nový program určený neformálním skupinám dětí a mládeže, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc, má uzávěrku 28. února.

Kniha pro stého účastníka

27.01.2013 18:27

Počet registrací na konferenci INSPO, která se uskuteční 16. března v Kongresovém centru Praha, se blíží již k první stovce. Kdo se přihlásí jako stý v pořadí, získá knihu.

Granty, podpory a příspěvky 2013

27.01.2013 14:37

Jihočeský kraj vydal informační brožuru, která obsahuje informace o veškerých grantových programech, podporách a příspěvcích, které budou vyhlášeny v letošním roce.

Nadace Dětský mozek

17.01.2013 9:56

Žádost o finanční příspěvek mohou podávat právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením centrální nervové soustavy; uzávěrka je 1. března 2013.

Pro radost

16.01.2013 14:55

Nadační program Nadace OKD podpoří mj. kulturní akce, které jsou zaměřeny či přizpůsobeny na zapojení seniorů, zdravotně či sociálně znevýhodněných skupin obyvatel formou zvýhodněného vstupného, bezbariérových úprav (tribuny, plošiny, toalety) a asistenčních služeb. Uzávěrka pro rok 2013 je 22. února.

Nadace OKD

16.01.2013 14:49

Program „Pro zdraví“ je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět ke zvýšení úrovně diagnostických a terapeutických možností zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Součástí programu je podpora dobrovolnických center při zajišťování dobrovolníků pro sociální služby a další aktivity směřující k dobrovolnictví v podporovaných oblastech. Uzávěrka žádostí o grant je 22. února.

Nadace Naše dítě

16.01.2013 14:44

Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí 2013 má uzávěrku 31. března.

Stránky