Granty, dotace, soutěže

Upozornění pro příjemce dotací MPSV

10.04.2013 12:48

Ti, u kterých by vzhledem k výši poskytnuté dotace mohlo dojít k přímému ohrožení poskytování sociální služby nebo jejímu ukončení, mohou požádat o navýšení dotace do 30. dubna 2013.

Děti, které se rodí v srdci

08.04.2013 23:21

Příběh adoptivní a pěstounské maminky Miloslavy Striové vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu knihu získají zdarma.

OP LZZ - Mezinárodní spolupráce

05.04.2013 23:02

Specifické cíle 4. výzvy jsou zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti a rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Uzávěrka pro předkládání grantových projektů je 30. dubna.

Nadace Jedličkova ústavu

01.04.2013 14:47

Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) pro rok 2013 má uzávěrku pro předkládání žádostí 30. dubna 2013.

Mám dyslexii

25.03.2013 20:14

Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu knihu získají zdarma.

Program 3P vyhlásil další výzvu

25.03.2013 12:48

Neziskové organizace, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů, mohou žádat o překlenovací finanční pomoc do 26. dubna 2013.

Podaná ruka v Praze 5

21.03.2013 9:08

Uzávěrka výběrového řízení je 19. dubna, součástí grantového schémate MČ Praha 5 je také program na podporu "Život bez bariér", který podporuje interaktivní projekty pro všechny věkové kategorie handicapovaných občanů žijících na území Prahy 5 umožňující širší účast v běžném životě.

Stránky