Granty, dotace, soutěže

Program 3 P

08.09.2013 21:31

Třetí výběrové kolo má uzávěrku příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 2. října 2013 v 16:00 hodin.

Cena Makropulos 2013

18.08.2013 20:18

Ministr zdravotnictví ji udělí za mimořádný a v praxi osvědčený projekt řešící zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice, cena může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci. Návrhy lze podávat do 9. září.

Duhové křídlo 2013

29.07.2013 2:00

Cenu hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením vyhlašuje již podruhé Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením ve spolupráci s Pardubickým krajem. Nominace můžete podávat do 20. září 2013.

Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

27.07.2013 2:00

Kniha nabízí informace k problematice sexuality vybraných skupin klientů sociálních a zdravotních služeb. Vydalo ji nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

Stránky