Granty, dotace, soutěže

Žihadlo 2013 ve výsledcích

22.11.2013 11:36

Světluška, Helppes a sdružení Orbi Pontes vítězi sedmého ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu.

Grantový program Think Big

17.11.2013 15:52

Výzva pro přihlašování projektů je otevřena do 16. prosince, podporu mohou získat nápady mladých lidí ve věku 15 až 26 let.

Grantová výzva Nadace Sirius

11.11.2013 16:00

Cílem je včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace na zdravotní postižení dítěte.

Žihadlo 2013

10.11.2013 10:36

Do 18. listopadu může veřejnost hlasovat o nejpovedenější veřejně prospěšné kampani neziskových organizací, odborná porota již své vítěze v jednotlivých kategoriích vybrala. 

K transformaci občanských sdružení

07.11.2013 17:32

Informace o dopadech nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na realizaci projektů občanských sdružení zveřejnil na svých stránkách Evropský sociální fond v ČR.

Siemens Fond pomoci - brněnské kolo

06.11.2013 23:52

Fond podporuje charitativní projekty na pomoc těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami.

Dotační program Moravskoslezského kraje

06.11.2013 23:50

Je zaměřen na podporu aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014. Uzávěrka 13. listopadu 2013.

Stránky