Granty, dotace, soutěže

Dotace Olomouckého kraje

14.03.2021 13:50

Program na podporu poskytovatelů paliativní péče přijímá žádosti od 6. do 16. dubna 2021.

Kalendář 2021

10.03.2021 15:40

Soutěž kalendářů vydaných pro rok 2021 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice má uzávěrku přihlášek 15. května 2021.

Světluška: Nezdráhejte se požádat o příspěvek

08.03.2021 17:41

Nadační fond Českého rozhlasu spustil kampaň, v níž oslovuje nevidomé a slabozraké, kteří jeho pomoc ještě nevyhledali, ale i lidi pečující o své prarodiče, jimž se postupně výrazně zhoršuje zrak.

Grantové řízení Nadace ČEZ

04.03.2021 9:55

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ. Žádosti lze podávat do 31. března 2021.

Duhové křídlo 2021

02.03.2021 10:02

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují devátý ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Grantový program Moneta 2021

16.02.2021 11:08

Smyslem programu je mj. podpora organizací zaměřených na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, žádat lze do 31.3.2021. 

Stránky