Granty, dotace, soutěže

Program paliativní péče

31.01.2021 17:31

Žádosti je možné posílat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 28. února 2021.

Google.org Impact Challenge

24.01.2021 10:39

Google podpoří dobročinné iniciativy, jejichž cílem je oživení ekonomiky s důrazem na větší sociální začlenění znevýhodněných skupin a překonání rozdílů v digitálních dovednostech. Neziskové organizace i firmy a akademické instituce s charitativními projekty bez ohledu na jejich velikost či úroveň rozpracování se mohou hlásit do 1. března 2021.

Já jsem OK, ty jsi OK

21.01.2021 14:21

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Seven Summits: Hýbej se a vyhraj!

19.01.2021 16:18

Soutěž je součástí 10. ročníku 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou napříč světem i všemi věkovými kategoriemi, startuje 25. ledna.

Fond pomoci dětem s DMO

14.01.2021 10:20

Žádosti o podporu přijímá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové do 1. února 2021.

Také nevidomé děti rády čtou

10.01.2021 14:23

Online seminář pro zájemce o účast v soutěži hmatově ilustrovaných knih Tactus.cz 2021 se usluteční 14. ledna 2021 od 15 do 17 hodin.

Výzva SozialMarie 2021

10.01.2021 13:29

Uzávěrka přihlášek do soutěže výjimečných sociálních inovací v Evropě je 19. ledna 2021.

Stránky