Granty, dotace, soutěže

Dotace Jihočeského kraje

10.12.2020 14:57

Žádost v programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách bude možné podávat od 11. do 22. ledna 2021.

Fond pomoci potřebným počtvrté

09.12.2020 14:46

V mimořádném programu Výboru Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové schválila správní rada již čtvrtou sérii projektů během druhé vlny epidemie. Nadační příspěvek 780 855 korun získalo nyní 17 neziskových organzací. 

Ceny VVOZP pro publicisty a fotografy

03.12.2020 9:50

Známe výsledky Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže Společně napříč generacemi.

Ocenění Pardubického kraje

01.12.2020 15:21

Nominace se prodlužují do konce roku, ocenění se udělí v třech kategoriích - dobrovolník, nestátní nezisková organizace aspolečensky odpovědná firma.

Profesionalizace neziskovek

29.11.2020 16:57

Poslední možnost přihlásit se do projektu Nadace rozvoje občanské společnosti, v některých krajích ještě kapacita není naplněna.

Rozsviťme Českou republiku

28.11.2020 9:42

V tradiční soutěži Nadačního fondu IMPULS děti a dospělí kreslili a psali pro pacienty s roztroušenou sklerózou, známe vítěze.

Stránky