Granty, dotace, soutěže

Jak plný je tvůj kbelík?

07.02.2021 11:26

Knihu s podtitulem Pozitivita tvého života vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Dotace Zlínského kraje

07.02.2021 11:09

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2021 má uzávěrku pro podání žádosti o podporu 15. února 2021.

Program Senior

06.02.2021 11:38

Žádosti o podporu přijímá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové do 28. února 2021.

FRIN 2021

02.02.2021 16:21

Začala registrace do celoročního akceleračního programu pro dobročinné organizace, které se rozhodly pořádně rozjet své fundraisingové kampaně.

Suchá kniha alkoholového poznání

31.01.2021 18:01

Kniha, do níž přispělo na 70 osobností, vychází v rámci kampaně Suchej únor a jeden čtenář Helpnetu ji dostane zdarma.

Program paliativní péče

31.01.2021 17:31

Žádosti je možné posílat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 28. února 2021.

Google.org Impact Challenge

24.01.2021 10:39

Google podpoří dobročinné iniciativy, jejichž cílem je oživení ekonomiky s důrazem na větší sociální začlenění znevýhodněných skupin a překonání rozdílů v digitálních dovednostech. Neziskové organizace i firmy a akademické instituce s charitativními projekty bez ohledu na jejich velikost či úroveň rozpracování se mohou hlásit do 1. března 2021.

Stránky