Granty, dotace, soutěže

Umění být nešťastný

18.03.2021 14:22

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Tři dotační výzvy MPSV

15.03.2021 9:30

Týkají se mimořádných odměn pro zaměstnance sociálních služeb, vícenákladů a výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 a mimořádných odměn pro sociální pracovníky pracující na krajských úřadech a obcích s pověřeným obecním úřadem.

Výzva MMR pro nestátní neziskové organizace

14.03.2021 14:22

Jednou z oblastí je podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, žádosti přijímá Ministerstvo pro místní rozvoj do 7. dubna 2021.

Dotace Olomouckého kraje

14.03.2021 13:50

Program na podporu poskytovatelů paliativní péče přijímá žádosti od 6. do 16. dubna 2021.

Kalendář 2021

10.03.2021 15:40

Soutěž kalendářů vydaných pro rok 2021 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice má uzávěrku přihlášek 15. května 2021.

Světluška: Nezdráhejte se požádat o příspěvek

08.03.2021 17:41

Nadační fond Českého rozhlasu spustil kampaň, v níž oslovuje nevidomé a slabozraké, kteří jeho pomoc ještě nevyhledali, ale i lidi pečující o své prarodiče, jimž se postupně výrazně zhoršuje zrak.

Grantové řízení Nadace ČEZ

04.03.2021 9:55

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ. Žádosti lze podávat do 31. března 2021.

Duhové křídlo 2021

02.03.2021 10:02

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují devátý ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Stránky