Granty, dotace, soutěže

Komunikace bez zábran

08.02.2012 21:58

Aneb Jak se naladit na společnou vlnovou délku - knihu Barbary Berckhan vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Nadace VIA vyhlašuje Rychlé granty

07.02.2012 22:33

Uzávěrka programu je průběžná, hodnotící komise se schází jedenkrát do měsíce. Maximální výše podpory je 30 000 korun na 6 měsíců.

Cena Hieronyma Lorma

02.02.2012 22:16

Hluchoslepí už počtvrté mohou přihlásit svá díla do umělecké soutěže, tentokrát na téma Umění dávat a brát.

Program "3P"

29.01.2012 10:25

Druhé výběrové kolo IV. výzvy má uzávěrku 20. února 2012.

Grantové řízení Nadace OKD

28.01.2012 14:11

Podporu mohou získat i projekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a kulturní akce, které se zaměří na bezbariérovost a aktivní zapojení zdravotně či jinak znevýhodněných osob. Uzávěrka pro podání žádostí je 24. února 2012.

Výsledky výzvy č. 77

28.01.2012 14:07

V prvním kole se o grant ucházelo 133 projektů, uspělo 37 žádostí.

Symbióza a autonomie

27.01.2012 19:46

Knihu Franze Rupperta o traumatech z narušeného systému rodinných vazeb vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Oranžové schody

20.01.2012 21:33

Cílem projektu Nadace ČEZ je pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod. Uzávěrka je 29. února.

Stránky