Granty, dotace, soutěže

Nadace OKD

16.01.2013 14:49

Program „Pro zdraví“ je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět ke zvýšení úrovně diagnostických a terapeutických možností zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Součástí programu je podpora dobrovolnických center při zajišťování dobrovolníků pro sociální služby a další aktivity směřující k dobrovolnictví v podporovaných oblastech. Uzávěrka žádostí o grant je 22. února.

Nadace Naše dítě

16.01.2013 14:44

Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí 2013 má uzávěrku 31. března.

Dotační výzva Jihomoravského kraje

10.01.2013 9:28

Uzávěrka žádostí ve dvou programech na podporu a rozvoj NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví je 31. ledna 2013.

Cena Aplaus

07.01.2013 17:58

APLA přijímá do 15. března 2013 nominace do soutěže - znáte někoho, kdo se zasadil o osvětu autismu, pomáhá lidem s autismem anebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění?

Konto BARIÉRY pomáhá s humorem

02.01.2013 10:35

Neziskové organizace, které poskytují úlevnou a respitní péči, a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek se v novém roce mohou těšit na příspěvek. Do výběrového řízení se mohou přihlásit do konce ledna, Konto BARIÉRY mezi ně rozdělí celkem 3 miliony korun.

Křesadlo 2012

29.12.2012 12:38

Návrh na udělení ceny dobrovolníkům za hlavní město Prahu je možné poslat nejpozději do 30. ledna 2013.

Grantová výzva neziskovkám

20.12.2012 16:35

Žádosti organizací, které mají zájem se podílet na projektu CharityMints v roce 2013, lze podávat do 31. ledna 2013.

Stránky