Granty, dotace, soutěže

Jak zvýšit příjmy dárců aspoň o 250 000 korun

10.02.2020 15:48

Akcelerační program FRIN je v roce 2020 opět určen 7-10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingovou kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy. Uzávěrka registrací je 16. března.

Cena Olgy Havlové

09.02.2020 13:10

Nominovat na ocenění osobnosti, které přes svůj zdravotní handicap dokáží pomáhat druhým, mohou občané i organizace do 30. dubna 2020.

Dotace Jihomoravského kraje

02.02.2020 14:46

V oblasti sociální a rodinné politiky jsou vypsány tři programy, uzávěrka žádostí ve všech třech je 28. února 2020.

Program 3P

02.02.2020 13:55

O nekomerční půjčku mohou neziskovy žádat do 9. března 2020.

Nadační fond Anděl na kolech

02.02.2020 10:11

Průběžná výzva je zaměřena prioritně na pomoc lidem, kteří jsou na vozíčku, ať už od narození či důsledkem úrazu, a chtějí se vrátit do „normálního života“, plnit si své sny či potřeby.

Fond Dr. Max

02.02.2020 9:55

Podporuje projekty související se seniory nebo s dětmi a mládeží, žádosti přijímá do 31. března. 

Dotace Moravskoslezského kraje

02.02.2020 8:50

Žádosti o účelové dotace v Programu na podporu aktivit sociálního podnikání mohou zájemci podat ve lhůtě od 2. 3. 2020 do 9. 3. 2020 včetně.

Křížem krážem aneb Jak jsme cestovali

29.01.2020 18:14

To je téma 8. ročníku literární soutěže Polabská vrba, určené seniorům. Soutěžní příspěvky je možné posílat do 31. března 2020.

Celoroční aktivity handicapovaných 2020

26.01.2020 9:21

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina má uzávěrku pro podávání žádostí 14. února 2020.

Stránky