Granty, dotace, soutěže

Fond podpory seniorů

16.03.2020 18:42

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje nové mimořádné grantové řízení, které reaguje na nouzový stav v ČR. Cílem grantového řízení je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

Duhové křídlo 2020

11.03.2020 14:53

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují osmý ročník ceny, která je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. 

Ceny Wernera von Siemense uděleny

06.03.2020 14:32

Ocenění za překonání překážek při studiu získal v této vědecké soutěži Bc. Vít König z Matematicko-fyzikální fakulty UK. 

Akcelerační program FRIN 2020

03.03.2020 10:20

Program je určen 7—10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingových kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy. Uzávěrka pro registraci do programu je 16. března.

Zrakový handicap jako profesní benefit

27.02.2020 16:43

Sociální podnik Transkript online se v mezinárodní soutěži sociálně inovačních projektů SozialMarie v konkurenci 300 projektů dostal do užšího finále. 

Spolupráce s nepřítelem

26.02.2020 10:53

Knihu s podtitulem Jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020

25.02.2020 11:33

Již 9. ročník celorepublikové soutěže vyhlašuje Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. V sedmi krajích budou oceněni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. 

Granty a dary pro pacientské organizace

19.02.2020 16:29

Společnost Roche podpoří projekty zejména v těchto  v terapeutických oblastech: onkologie, hematoonkologie, hematologie, neurologie, revmatologie, pneumologie.

Adventní koncerty České televize 2020

19.02.2020 16:22

Neziskové organizace, které se chtějí ucházet o příspěvky ze sbírky, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2020.

Stránky