Granty, dotace, soutěže

Krizová pomoc 2020

31.03.2020 12:34

Koupit šicí stroje a materiál na výrobu roušek, zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům v uzavřených oblastech republiky, nebo pomoci s nákupy potravin pro pečovatelské domy – to je jen pár příkladů, jak lze využít nový grant Nadace ČEZ.

Rychlé granty na podporu seniorů

31.03.2020 12:09

Nadace Karel Komárek Family Foundation podpoří organizace, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí. 

Grantový diář odemyká

26.03.2020 8:17

Mimořádné výzvy, vyhlášené v reakci na aktuální situaci v ČR, zpřístupňuje Nadace Neziskovky.cz i nepředplatitelům grantové databáze monitorující 948 zdrojů. 

Mimořádný grant Nadace J&T

24.03.2020 11:06

Cílem je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. 

Sasakawa Asthma Fund

22.03.2020 12:13

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. dubna 2020.

Světluška rozšiřuje program Pomoc v nouzi

19.03.2020 6:53

Nabízí pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v České republice.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

17.03.2020 9:17

Výzva hl. m. Prahy č. 46 je zaměřená na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další. 

Fond podpory seniorů

16.03.2020 18:42

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje nové mimořádné grantové řízení, které reaguje na nouzový stav v ČR. Cílem grantového řízení je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

Stránky