Granty, dotace, soutěže

Mimořádný grant Nadace J&T

28.04.2020 9:17

Cílem je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. Nadace obnovila příjem žádostí o podporu.

Stojíme při vás

26.04.2020 11:47

České nadace a dárci vydali prohlášení a závazek ke svým grantistům.

Na pomoc seniorům a nevyléčitelně nemocným

22.04.2020 16:54

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové schválila finanční podporu pro 30 projektů v programu Paliativní péče za 1 695 150 Kč a z programu Senior podpořila 52 projektových žádostí v celkové částce 2 789 071 Kč.

Partnerská výzva Kongresového centra Praha

20.04.2020 17:58

Dvě neziskovky mohou v roce 2020 získat prostory pro své akce se slevou 80 procent. Vzhledem k situaci okolo COVID 19 byla výzva prodloužena do konce května, vyhodnocení bude 15. června.

Nadace Dětský mozek

19.04.2020 11:43

Uzávěrka podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 15. května 2020.

Cesta za duhou

14.04.2020 10:57

Tématem letošního ročníku výstavy je rodina, soutěžní díla je možné posílat do 4. srpna 2020.

Stránky