Granty, dotace, soutěže

ČSOB Start !t social

30.03.2021 10:42

Cílem grantového programu je stabilizace a rozvoj již existujících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Žádosti lze podávat do 30. dubna 2021.

Sasakawa Asthma Fund

28.03.2021 12:47

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. dubna 202.

Dotační program Plzeňského kraje

28.03.2021 12:16

Je určen na zajištění financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v souvislosti s realizací reformy psychiatrické péče. Žádosti budou podávány od 26. 4. 2021 do 24. 5. 2021.

Gratias – Sociální pracovník roku

21.03.2021 12:03

Při příležitosti Světového dne sociální práce byla v průběhu on-line mezinárodní konference na téma Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci virtuálně předána ocenění za rok 2020 a 2021. 

Google Career Certificates

20.03.2021 17:39

Nový vzdělávací program připraví Čechy na pracovní pozice budoucnosti, ve spolupráci s Czechitas udělí firma Google i stipendia.

Jak uspět (nejen) u Světlušky

19.03.2021 10:48

Webinář je ušitý na míru tradičním žadatelům o grant, ale na své si přijdou i inovátoři, kteří zkoušejí nové cesty. První ze tří webinářů proběhne 22. dubna, kvůli omezené kapacitě je vhodné zaregistrovat se co nejdříve.

Umění být nešťastný

18.03.2021 14:22

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Tři dotační výzvy MPSV

15.03.2021 9:30

Týkají se mimořádných odměn pro zaměstnance sociálních služeb, vícenákladů a výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 a mimořádných odměn pro sociální pracovníky pracující na krajských úřadech a obcích s pověřeným obecním úřadem.

Výzva MMR pro nestátní neziskové organizace

14.03.2021 14:22

Jednou z oblastí je podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, žádosti přijímá Ministerstvo pro místní rozvoj do 7. dubna 2021.

Stránky