Granty, dotace, soutěže

Výsledky dotačního řízení pro rok 2013

01.02.2013 11:13

Zveřejnilo MPSV za program podpory A (služby s místní/regionální působností) a program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností).

Výbor dobré vůle - Senior

31.01.2013 10:12

Program podporuje zejména vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory, terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory, vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace, pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu. Žádosti o nadační příspěvek lze posílat do 20. února.

Výbor dobré vůle - Fond vzdělání

31.01.2013 9:54

O stipendium ke studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR mohou žádat uchazeči se zdravotním handicapem do 25. února.

Cestování bez bariér

28.01.2013 18:09

Fotografickou soutěž vyhlásila cestovní agentura Bezbatour, uzávěrka je 10. února 2013.

Nadace VIA a ČSOB: Pomáhej!

28.01.2013 9:30

Nový program určený neformálním skupinám dětí a mládeže, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc, má uzávěrku 28. února.

Kniha pro stého účastníka

27.01.2013 18:27

Počet registrací na konferenci INSPO, která se uskuteční 16. března v Kongresovém centru Praha, se blíží již k první stovce. Kdo se přihlásí jako stý v pořadí, získá knihu.

Granty, podpory a příspěvky 2013

27.01.2013 14:37

Jihočeský kraj vydal informační brožuru, která obsahuje informace o veškerých grantových programech, podporách a příspěvcích, které budou vyhlášeny v letošním roce.

Nadace Dětský mozek

17.01.2013 9:56

Žádost o finanční příspěvek mohou podávat právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením centrální nervové soustavy; uzávěrka je 1. března 2013.

Stránky