Granty, dotace, soutěže

Podpora nestátních neziskových organizací 2020

21.01.2020 9:51

Jednou z oblastí dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj je i Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. Žádosti je možné podávat do 31. ledna 2020.

Program Senior

18.01.2020 15:51

Žádosti přijímá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové do 28. února 2020, v tomto roce je vyhlášeno jen jedno grantové řízení.

Neziskovka roku 2019

18.01.2020 15:39

V sedmém ročníku zvítězily v jednotlivých kategoriích Tělocvičná jednota Sokol Milovice, Na počátku, o.p.s., Linka bezpečí, z.s. a Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Paliativní a hospicová péče

15.01.2020 19:12

Uzávěrka pro přijímání žádostí je 28. února 2020, v tomto roce vypisuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové pouze jedno grantové řízení.

Fond vzdělání

12.01.2020 19:10

Žádosti o stipendium přijímá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové do 25. února 2020.

Podpora ze sbírky Pomozte dětem

07.01.2020 9:47

Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice. Žádosti je možné podávat do 31. ledna 2020.

Stránky