Granty, dotace, soutěže

Dotace Jihomoravského kraje

02.02.2020 14:46

V oblasti sociální a rodinné politiky jsou vypsány tři programy, uzávěrka žádostí ve všech třech je 28. února 2020.

Program 3P

02.02.2020 13:55

O nekomerční půjčku mohou neziskovy žádat do 9. března 2020.

Nadační fond Anděl na kolech

02.02.2020 10:11

Průběžná výzva je zaměřena prioritně na pomoc lidem, kteří jsou na vozíčku, ať už od narození či důsledkem úrazu, a chtějí se vrátit do „normálního života“, plnit si své sny či potřeby.

Fond Dr. Max

02.02.2020 9:55

Podporuje projekty související se seniory nebo s dětmi a mládeží, žádosti přijímá do 31. března. 

Dotace Moravskoslezského kraje

02.02.2020 8:50

Žádosti o účelové dotace v Programu na podporu aktivit sociálního podnikání mohou zájemci podat ve lhůtě od 2. 3. 2020 do 9. 3. 2020 včetně.

Křížem krážem aneb Jak jsme cestovali

29.01.2020 18:14

To je téma 8. ročníku literární soutěže Polabská vrba, určené seniorům. Soutěžní příspěvky je možné posílat do 31. března 2020.

Celoroční aktivity handicapovaných 2020

26.01.2020 9:21

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina má uzávěrku pro podávání žádostí 14. února 2020.

Cena hejtmana Olomouckého kraje

25.01.2020 16:36

Nominace na ocenění za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením je možné podávat do 20. února.

Včasná pomoc dětem

25.01.2020 15:29

I v roce 2020 je aktivní výzva k podávání grantových žádostí na pokrytí nákladů spojených s šetřením kvality služby prováděným Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR), eventuálně na opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Stránky