Granty, dotace, soutěže

Šťastní rodiče navzdory eresce

01.07.2020 10:57

Relaxační pobyt v lázních pro dva dospělé a dvě děti vyhraje vítěz fotosoutěže, kterou pořádá Aktivní život.cz ve spolupráci se společností Merck, spol. s r. o. Stačí poslat do 20. září tři fotografie.

Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO

29.06.2020 16:05

Grant je určen na rychlou finanční podporu přímo související se zachováním činnosti organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost, uzávěrka pro příjem žádostí 13. července 2020.

Jak žádat o spoty

28.06.2020 10:41

Česká televize poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor pro vysílání jejich spotů. Žádosti projednává čtyřikrát ročně. 

Covid - Sport

24.06.2020 12:04

Dotační program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 má uzávěrku pro podání žádosti 31. srpna 2020.

Dárcovský program Navzdory

24.06.2020 11:58

Nový program je určen na rychlou pomoc rodinám s dětmi ve Zlínském kraji, které se ocitly v nesnázích v době koronavirové pandemie. Podporuje především ty, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svého dítěte sami.

Jak navazovat kontakty

20.06.2020 16:41

Knihu s podtitulem I když nemáte rádi networking vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Úřad na cestě k rovnosti

20.06.2020 16:31

Soutěž na téma Bezpečnost veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů je určena pro obce a města, přihlásit se mohou do 31. července 2020.

Nastartujme Česko!

20.06.2020 12:15

Grantový program  Plzeňského Prazdroje ja zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje, a. s., v Plzni (výzva Prazdroj lidem), v Nošovicích (výzva Radegast lidem) a ve Velkých Popovicích (výzva Kozel lidem).

Stránky