Granty, dotace, soutěže

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020

25.02.2020 11:33

Již 9. ročník celorepublikové soutěže vyhlašuje Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. V sedmi krajích budou oceněni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. 

Granty a dary pro pacientské organizace

19.02.2020 16:29

Společnost Roche podpoří projekty zejména v těchto  v terapeutických oblastech: onkologie, hematoonkologie, hematologie, neurologie, revmatologie, pneumologie.

Adventní koncerty České televize 2020

19.02.2020 16:22

Neziskové organizace, které se chtějí ucházet o příspěvky ze sbírky, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2020.

Jak zvýšit příjmy dárců aspoň o 250 000 korun

10.02.2020 15:48

Akcelerační program FRIN je v roce 2020 opět určen 7-10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingovou kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy. Uzávěrka registrací je 16. března.

Cena Olgy Havlové

09.02.2020 13:10

Nominovat na ocenění osobnosti, které přes svůj zdravotní handicap dokáží pomáhat druhým, mohou občané i organizace do 30. dubna 2020.

Dotace Jihomoravského kraje

02.02.2020 14:46

V oblasti sociální a rodinné politiky jsou vypsány tři programy, uzávěrka žádostí ve všech třech je 28. února 2020.

Program 3P

02.02.2020 13:55

O nekomerční půjčku mohou neziskovy žádat do 9. března 2020.

Nadační fond Anděl na kolech

02.02.2020 10:11

Průběžná výzva je zaměřena prioritně na pomoc lidem, kteří jsou na vozíčku, ať už od narození či důsledkem úrazu, a chtějí se vrátit do „normálního života“, plnit si své sny či potřeby.

Fond Dr. Max

02.02.2020 9:55

Podporuje projekty související se seniory nebo s dětmi a mládeží, žádosti přijímá do 31. března. 

Stránky