Granty, dotace, soutěže

Program "3P"

29.01.2012 10:25

Druhé výběrové kolo IV. výzvy má uzávěrku 20. února 2012.

Grantové řízení Nadace OKD

28.01.2012 14:11

Podporu mohou získat i projekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a kulturní akce, které se zaměří na bezbariérovost a aktivní zapojení zdravotně či jinak znevýhodněných osob. Uzávěrka pro podání žádostí je 24. února 2012.

Výsledky výzvy č. 77

28.01.2012 14:07

V prvním kole se o grant ucházelo 133 projektů, uspělo 37 žádostí.

Symbióza a autonomie

27.01.2012 19:46

Knihu Franze Rupperta o traumatech z narušeného systému rodinných vazeb vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Oranžové schody

20.01.2012 21:33

Cílem projektu Nadace ČEZ je pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod. Uzávěrka je 29. února.

Jarní termín Rady DMS

18.01.2012 20:06

Nové projektové žádosti neziskových organizací o zřízení DMS posuzuje Rada DMS 14.3.2012. Kompletní žádosti je možné podávat do pátku 24. února 2012. 

kRok jinak

18.01.2012 19:57

Grantový program umožňuje odborníkům ze soukromého a veřejného sektoru strávit až tři měsíce  prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru; Nadace Vodafone hradí odborníkovi plat v dosavadní výši. Uzávěrka žádostí je 30. ledna.

O cenu modrého slona

15.01.2012 17:33

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a Artefaktum vyhlásily VII. ročník celostátní soutěže v deseti kulturních oborech pro autory se zdravotním postižením.

Stránky