Granty, dotace, soutěže

Žihadlo roku 2012

18.06.2012 23:23

V 6. ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu neziskových organizací jsou dvě novinky, uzávěrka 10. října 2012.

Think Big

17.06.2012 11:45

V grantovém programu Nadace O2 mohou mladí lidé ve věku 13 až 26 let na své nápady, kterými chtějí změnit život kolem sebe k lepšímu, získat až 70 tisíc korun. Uzávěrka přihlášek je 27. června.

Šikovné ruce 2012

15.06.2012 21:03

Druhý ročník soutěže v pracovních dovednostech pro osoby s mentálním znevýhodněním vyhlašuje Sagapo.

Cena Zaměstnanec roku

15.06.2012 20:08

Až do 15. září 2012 můžete nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Umění ptát se

08.06.2012 17:46

Knihu vydanou nakladatelstvím Portál s podtitulem V koučování, poradenství a systemické terapii získají dva čtenáři Helpnetu zdarma.

Cena VIA BONA 2012

07.06.2012 21:08

Uzávěrka nominací byla prodloužena do 15. června.

Program Senior

03.06.2012 22:17

Žádost o příspěvek lze podávat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 20. září.

Výběrové řízení NIF

03.06.2012 21:30

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 poskytne finanční prostředky z Nadačního investičního fondu mj. organizacím poskytujícím těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice, příjem žádostí bude ukončen 29. června.

Stránky