Granty, dotace, soutěže

Výzva České televize

27.02.2022 16:18

Žádosti o bezplatné vysílání charitativních a osvětových spotů v v období od 1.10. do 31.12.2022 mohou neziskovky podávat do 31. března 2022.

Zlatý středník 2022

19.02.2022 9:39

Přihlášky do prestižní oborové soutěže, která oceňuje nejlepší komunikační projekty a firemní média v České republice a na Slovensku, je možné posílat do 31. března 2022. Neziskovky se za určitých podmínek mohou zúčastnit zdarma, resp. za poloviční cenu.

Ceny MOSTY 2021

19.02.2022 9:30

Nominační komise vybrala finalisty jednotlivých kategorií ocenění NRZP ČR. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 24. května 2022 v Hradci Králové.

Podpora spolkové činnosti v roce 2022

16.02.2022 14:39

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Uzávěrka pro podání žádosti je 10. března 2022.

Dotace MPSV

09.02.2022 11:26

Dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností 2022 bylo anulováno z technických důvodů. Ti co podali žádost v původním termínu, ji musí podat znovu do 25. února 2022..

Cena hejtmana Olomouckého kraje

06.02.2022 11:55

Nominace na ocenění za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením lze posílat do 28. února 2022.

Stránky