Granty, dotace, soutěže

Granty Nadace Dětský mozek

26.09.2021 11:42

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 31. října 2021.

Dotace Moravskoslezského kraje

26.09.2021 11:35

Žádosti v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022 lze podávat od 4. do 11. října 2021.

Světluška rozsvítí Prahu

19.09.2021 10:46

Otevře Kavárna POTMĚ a do tmy vyběhnou 30. září na Výstavišti ve Stromovce tisíce běžců.

Grant hl. m. Prahy

19.09.2021 9:58

Žádosti v Programu podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022 je možné podávat od 1.10.2021 do 30.11.2021.

Stipendium pro odborníky v paliativní péči

15.09.2021 12:33

Stipendijní program otevřel Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu. Až tři čtvrtě milionu korun na osobní rozvoj v něm mohou získat odborníci všech profesí, kteří pečují o lidi na konci života.

Bytové domy bez bariér.

11.09.2021 19:49

Žádosti ve druhé výzvě dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj budou přijímány do 15. října 2021.

Cena Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

09.09.2021 14:48

I ve 24. ročníku je jednou za kategorií ocenění za překonání překážek při studiu. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč. 

Ceny Fóra dárců 2021

03.09.2021 17:40

Firmy i neziskové organizace mohou přihlašovat své výroční zprávy, komunikační kampaně nebo sbírkové projekty a zaměstnanecké sbírky do 10. října 2021.

Stránky