Granty, dotace, soutěže

Další výzva v programu 3P

13.04.2012 21:30

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci a za finanční podpory Poštovní spořitelny vyhlašuje 3. výběrové kolo IV. výzvy s uzávěrkou příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 16. dubna 2012 v 16:00 hodin.

Olivova nadace

08.04.2012 19:55

Nadační příspěvky na studijní cesty do zahraničí, uzávěrka žádostí 30. dubna.

Život, ale i Cesty nejen na kolech

08.04.2012 15:27

Již 17. ročník fotosoutěže Ligy vozíčkářů má uzávěrku 30. září, poprvé je rozšířen o další samostatnou kategorii.

Naučte se vařit zdravě, chutně a přitom bez masa

08.04.2012 15:06

Zúčastněte se naší soutěže s úplně jinou školou vaření CookFriend, která pořádá kurzy vhodné pro celiatiky, diabetiky, alergiky na laktózu a jiné alergeny, a vyhrajte libovolný kurz vaření v hodnotě 2 350 Kč!

Akcelerátor ASP

31.03.2012 16:10

Asistenční program pro podporu sociálního podnikání určený pro nevládní organizace a jejich sociální podniky vyhlásila Nadace VIA, uzávěrka žádostí je v úterý 24. dubna 2012.

Granty Nadace BONA

31.03.2012 16:06

Uzávěrka grantového řízení je 30. dubna, cílem je podpora humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.

Stránky