Granty, dotace, soutěže

Světluška rozšiřuje program Pomoc v nouzi

19.03.2020 6:53

Nabízí pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v České republice.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

17.03.2020 9:17

Výzva hl. m. Prahy č. 46 je zaměřená na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další. 

Fond podpory seniorů

16.03.2020 18:42

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje nové mimořádné grantové řízení, které reaguje na nouzový stav v ČR. Cílem grantového řízení je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

Duhové křídlo 2020

11.03.2020 14:53

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují osmý ročník ceny, která je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. 

Ceny Wernera von Siemense uděleny

06.03.2020 14:32

Ocenění za překonání překážek při studiu získal v této vědecké soutěži Bc. Vít König z Matematicko-fyzikální fakulty UK. 

Akcelerační program FRIN 2020

03.03.2020 10:20

Program je určen 7—10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingových kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy. Uzávěrka pro registraci do programu je 16. března.

Zrakový handicap jako profesní benefit

27.02.2020 16:43

Sociální podnik Transkript online se v mezinárodní soutěži sociálně inovačních projektů SozialMarie v konkurenci 300 projektů dostal do užšího finále. 

Spolupráce s nepřítelem

26.02.2020 10:53

Knihu s podtitulem Jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Stránky