Granty, dotace, soutěže

Dotace Libereckého kraje

08.04.2020 16:22

Program Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany má uzávěrku pro podání žádosti 4. května 2020.

Nadační půjčka v Programu 3P

08.04.2020 14:22

Třetí výběrové kolo XII. ročníku vyhlašuje NROS, uzávěrka příjmu žádostí je 11. května 2020.

Fond podpory seniorů

01.04.2020 12:28

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) rozhodla z mimořádného programu přidělit nadační příspěvky 19 neziskovým organizacím v celkové výši 814 030 Kč.

Krizová pomoc 2020

31.03.2020 12:34

Koupit šicí stroje a materiál na výrobu roušek, zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům v uzavřených oblastech republiky, nebo pomoci s nákupy potravin pro pečovatelské domy – to je jen pár příkladů, jak lze využít nový grant Nadace ČEZ.

Rychlé granty na podporu seniorů

31.03.2020 12:09

Nadace Karel Komárek Family Foundation podpoří organizace, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí. 

Grantový diář odemyká

26.03.2020 8:17

Mimořádné výzvy, vyhlášené v reakci na aktuální situaci v ČR, zpřístupňuje Nadace Neziskovky.cz i nepředplatitelům grantové databáze monitorující 948 zdrojů. 

Mimořádný grant Nadace J&T

24.03.2020 11:06

Cílem je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. 

Sasakawa Asthma Fund

22.03.2020 12:13

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. dubna 2020.

Stránky