Granty, dotace, soutěže

Paliativní a hospicová péče

15.01.2020 19:12

Uzávěrka pro přijímání žádostí je 28. února 2020, v tomto roce vypisuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové pouze jedno grantové řízení.

Fond vzdělání

12.01.2020 19:10

Žádosti o stipendium přijímá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové do 25. února 2020.

Podpora ze sbírky Pomozte dětem

07.01.2020 9:47

Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice. Žádosti je možné podávat do 31. ledna 2020.

Nadace Jistota

28.12.2019 11:46

Grantová výzva Raná péče a péče o děti předškolního věku v roce 2020 má uzávěrku pro podávání žádostí 22. ledna 2020.

Fond Kaufland pro organizace

10.12.2019 7:38

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje celoročně otevřené grantové řízení za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška. Sběr žádostí do I. kola končí 31. ledna 2020.

Stránky