Granty, dotace, soutěže

Dotace Moravskoslezského kraje

07.03.2022 10:34

Lhůta pro podání žádostí v programu na podporu aktivit sociálního podnikání je od 4. 4. 2022 do 8. 4. 2022, do 21. března je možné se přihlásit na seminář pro žadatele.

Zaměstnanecké granty ČEZ 2022

05.03.2022 15:27

Žádosti o podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ, je možné podávat do 31. března 2022.

Únava ze soucitu

05.03.2022 15:00

Knihu s podtitulem Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Výzva České televize

27.02.2022 16:18

Žádosti o bezplatné vysílání charitativních a osvětových spotů v v období od 1.10. do 31.12.2022 mohou neziskovky podávat do 31. března 2022.

Zlatý středník 2022

19.02.2022 9:39

Přihlášky do prestižní oborové soutěže, která oceňuje nejlepší komunikační projekty a firemní média v České republice a na Slovensku, je možné posílat do 31. března 2022. Neziskovky se za určitých podmínek mohou zúčastnit zdarma, resp. za poloviční cenu.

Ceny MOSTY 2021

19.02.2022 9:30

Nominační komise vybrala finalisty jednotlivých kategorií ocenění NRZP ČR. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 24. května 2022 v Hradci Králové.

Podpora spolkové činnosti v roce 2022

16.02.2022 14:39

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Uzávěrka pro podání žádosti je 10. března 2022.

Dotace MPSV

09.02.2022 11:26

Dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností 2022 bylo anulováno z technických důvodů. Ti co podali žádost v původním termínu, ji musí podat znovu do 25. února 2022..

Stránky