Granty, dotace, soutěže

Nadace rodiny Vlčkových

30.07.2022 9:59

První grantová výzva na podporu péče o děti má termín pro podávání žádostí do 16. srpna 2022.

Dotace Jihočeského kraje

24.07.2022 15:33

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, 

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

21.07.2022 9:48

Dotační program MPSV na podporu udržení osob co nejdéle v domácím (přirozeném) prostředí, včetně nastavení finančních toků k zajištění dostupnosti této péče, a to i ze strany soukromého sektoru má uzávěrky pro podávání žádostí 31.7.2022, 30.9.2022 a 30.11.2022.. 

Výzva Nadace Českého rozhlasu

16.07.2022 21:35

Bylo vyhlášeno hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2023 z veřejné sbírky Světluška, žádosti lze podávat do 30. září 2022.

Soutěž pro publicisty

10.07.2022 10:17

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje XXIX. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení, uzávěrka přihlášek je 30. září 2022.

Dotace Plzeňského kraje

10.07.2022 10:09

O podporu sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů je možné žádat do 7. srpna 2022.

Naslouchat je umění

30.06.2022 12:19

Knihu s podtitulem Jak účinně a pozitivně komunikovat vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Stránky