Granty, dotace, soutěže

Bezplatná reklama pro DMS projekty

23.02.2012 17:51

Vodafone už potřetí nabídne neziskovému sektoru možnost zdarma inzerovat své kampaně s dárcovskými SMS (tzv. DMS) na svých dobíjecích kupónech. Neziskové organizace se o tuto možnost mohou ucházet do 15. dubna 2012.

Ústecká komunitní nadace

19.02.2012 13:10

Výzva k předkládání projektů pro 21. otevřené grantové kolo zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací má uzávěrku 29. března.

Un Dia ... Daruji jeden den

19.02.2012 11:59

Již 6. kolo vzdělávacího programu pro neziskovky vyhlásila radost 3.0, o.p.s, uzávěrka přihlášek je 16. března.

Bezpečná výchova

19.02.2012 11:39

Budování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi je tématem knihy, kterou vydalo nakladatelství Portál. Dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Komunikace bez zábran

08.02.2012 21:58

Aneb Jak se naladit na společnou vlnovou délku - knihu Barbary Berckhan vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Nadace VIA vyhlašuje Rychlé granty

07.02.2012 22:33

Uzávěrka programu je průběžná, hodnotící komise se schází jedenkrát do měsíce. Maximální výše podpory je 30 000 korun na 6 měsíců.

Cena Hieronyma Lorma

02.02.2012 22:16

Hluchoslepí už počtvrté mohou přihlásit svá díla do umělecké soutěže, tentokrát na téma Umění dávat a brát.

Stránky