Granty, dotace, soutěže

Datart pro lidi

15.10.2022 16:32

Hlavní pilíře podpory  jsou sociální oblast, environmentální oblast a udržitelnost, vzdělání, věda a výzkum. Žádost o finanční příspěvek je třeba podat 10. listopadu 2022.

Podpora pečujících osob a sdílené péče

13.10.2022 12:38

Program MPSV je určen na podporu zvýšení rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče. Žádost je možné podávat do 8. listopadu 2022.

Podpora registrovaných sociálních služeb

13.10.2022 12:13

Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 31. října 2022.

Účelová dotace pro rok 2023

13.10.2022 12:03

Účelem dotace Jihočeského kraje  je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb. Termín pro podání žádosti je 31.10.2022.

Péče v kruhu blízkých

12.10.2022 16:23

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci podpoří vzdělávací projekty, které zvýší kompetence laických pečujících.

Vy rozhodujete, my pomáháme

12.10.2022 15:58

Ve 12. kole Nadační fond Tesco rozdělí 3 150 000 Kč, a to v 70 stanovených mikroregionech. Žádosti je možné podávat do 4. listopadu 2022.

Nadace Dětský mozek

09.10.2022 14:05

Uzávěrka žádostí o nadační příspěvek je 31. října 2022.

Individuální dotace Jihomoravského kraje 2022

09.10.2022 14:00

Dotace jsou určeny pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. Lhůta pro podávání žádostí končí 31. 10. 2022.

Stránky