Granty, dotace, soutěže

Servisní granty KPMG

18.09.2022 15:03

Neziskové organizace a sociální podniky, které potřebují daňové nebo právní poradenství či konzultaci ohledně výroční zprávy pro audit, mohou podat žádost do 10. října 2022.

Dotace Ministerstva kultury

11.09.2022 11:46

Termín pro podávání žádostí v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích) podporujících kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií je 12. října 2022.

Dotační řízení Úřadu vlády ČR

11.09.2022 11:33

Žádost v rámci programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 11. října 2022.

Cena Wernera von Siemense

11.09.2022 11:11

Byl vyhlášen 25. ročník soutěže pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce, jednou z kategorií je i Ocenění za překonání překážek při studiu. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost.

Moravskoslezský kraj pomůže sociálním službám

03.09.2022 18:08

Od 3. do 10. října mohou neziskovky žádat o peníze z programu pro poskytování návratné finanční výpomoci nestátním neziskovým organizacím, které působí v sociální oblasti.

Podpora Středočeského kraje

28.08.2022 11:13

Krajští radní podpořili Program pro poskytování návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje pro instituce sociálních služeb. Lhůta pro podání žádostí je od 24. října do 31. října 2022.

Dotace Plzeňského kraje

28.08.2022 11:06

Žádosti v programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách pro rok 2023 je možné podávat od 26. 9. 2022 do 17. 10. 2022.

Stránky