Granty, dotace, soutěže

Senior 2023

22.02.2023 11:49

Program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Uzávěrka pro podání žádostí je 1. března 2023.

Nadační fond pro Pelhřimovsko

22.02.2023 11:30

Jednou z oblastí podpory jsou sociální programy - přímý výkon sociálních služeb, vybavení a prostředky potřebné pro výkon služeb, školení, doplňování kvalifikace, vzdělávání, zdravotní a kompenzační pomůcky. handicapovaní sportovci, sociální podnikání, společné aktivity zdravých a handicapovaných osob. Žádosti je možné podávast do 13. března 2023.

Podpora sportovní činnosti

19.02.2023 10:00

Jednou z pěti oblastí, které podporuje dotační program Jihočeského kraje, jsou aktivity sportovců se zdravotním postižením. Žádosti lze podávat do 3. března 2023.

Zlatý středník

18.02.2023 16:05

Neziskovky se mohou zaregistrovat se svými komunikačními projekty do 21. ročníku soutěže do 31. března 2023.

Dotace MPSV

18.02.2023 15:24

Dotační řízení pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností má uzávěrku 1. března 2023.

Paliativní péče 2023

18.02.2023 15:19

Program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové má uzávěrku pro podání žádosti 1. března 2023.

Podpora neziskových organizací

15.02.2023 9:56

O příspěvek Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje je možné žádat do 15. dubna 2023.

Ne je moje superschopnost

08.02.2023 14:38

Knihu s podtitulem Jak vylepšit svůj život jedním slovíčkem vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Fond vzdělání 2023

06.02.2023 13:28

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Aktuální uzávěrka pro podání žádosti je 25. února 2023.

Stránky