Granty, dotace, soutěže

Výzva Nadačního fondu Ozvěna

07.08.2022 14:43

O grant na pořízení sluchadel, příslušenství ke sluchadlům, pojištění sluchadel a dalších kompenzačních pomůcky pro děti se sluchovým postižením je možné žádat do 26. srpna 2022.

Nadace rodiny Vlčkových

30.07.2022 9:59

První grantová výzva na podporu péče o děti má termín pro podávání žádostí do 16. srpna 2022.

Dotace Jihočeského kraje

24.07.2022 15:33

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, 

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

21.07.2022 9:48

Dotační program MPSV na podporu udržení osob co nejdéle v domácím (přirozeném) prostředí, včetně nastavení finančních toků k zajištění dostupnosti této péče, a to i ze strany soukromého sektoru má uzávěrky pro podávání žádostí 31.7.2022, 30.9.2022 a 30.11.2022.. 

Stránky