Granty, dotace, soutěže

Neziskovky 2022

27.03.2022 17:33

Grantové řízení Nadace ČEZ má uzávěrku pro podání žádostí 21. dubna 2022.

Program Sasakawa Asthma Fund

20.03.2022 15:58

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.

ČSOB Start !t social

16.03.2022 13:32

Grantový program určený sociálním podnikům má uzávěrku pro podání žádosti 15. dubna 2022.

Výzva Akční granty

13.03.2022 13:32

Žádosti o podporu přijímá Nadace Open Society Fund Praha v 1. kole do 31. března 2022.

Dotace Moravskoslezského kraje

07.03.2022 10:34

Lhůta pro podání žádostí v programu na podporu aktivit sociálního podnikání je od 4. 4. 2022 do 8. 4. 2022, do 21. března je možné se přihlásit na seminář pro žadatele.

Zaměstnanecké granty ČEZ 2022

05.03.2022 15:27

Žádosti o podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ, je možné podávat do 31. března 2022.

Stránky