Granty, dotace, soutěže

Středočeský humanitární fond

29.12.2021 9:58

Oba programy - Podpora sociálních služeb 2022 i Podpora sociálních aktivit 2022 - mají uzávěrku pro podání žádosti 27. ledna 2022.

Cena MOSTY 2021

23.12.2021 10:01

NRZP ČR prodloužila termín pro podávání nominací na ocenění do 10. ledna 2022.

Děti a zdravotní postižení

05.12.2021 12:19

To bylo téma šestého ročníku fotografické soutěže, kterou vyhlásil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. Přinášíme výsledky. 

Podpora hospicové péče

05.12.2021 12:12

Uzávěrka podávání žádostí v dotačním programu Moravskoslezského kraje je 12. ledna 2022.

Ocenění pro publicisty

05.12.2021 11:59

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením udělil letos již ve XXVIII. ročníku Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Dotace Plzeňského kraje

25.11.2021 16:45

Žádosti v Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné se přijímají do 13. prosince 2021.

Stránky