Granty, dotace, soutěže

Cestování dostupné všem

27.05.2012 21:21

Seznam 18 projektů, které uspěly v grantovém řízení, zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Rok jinak

19.05.2012 13:39

Neziskové organizace mohou získat odborníka z komerční sféry a Nadace Vodafone zaplatí jeho mzdu na rok nebo na tři měsíce. Informační setkání pro zájemce o grant se uskuteční v Praze, Ostravě a Brně.

Fondy rozvoje měst

19.05.2012 12:30

Příjem žádostí o podporu formou výhodných dlouhodobých úvěrů zahájily Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., a společnost Contera Urban Development Fund s.r.o., jednou z oblastí možné podpory je i zkvalitnění služeb sociální a zdravotní péče.

ROK společně – KROK dopředu

06.05.2012 20:24

KPMG Česká republika vyhlašuje výběrové řízení, ve kterém hledá nestátní neziskovou organizaci, kterou bude podporovat od září 2012 do srpna 2013.

Sociální ekonomika

06.05.2012 19:59

Výsledky výzvy č. 30 zveřejnil Evropský sociální fond v ČR.

Google Grants

06.05.2012 19:19

Do 18. května se mohou neziskovky přihlásit do grantového programu, v němž mohou získat bezplatnou reklamu Google.

Dofinancování sociálních služeb

01.05.2012 8:51

Předběžné výsledky procesu navýšení částek dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2012 zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Stránky