Granty, dotace, soutěže

V jiném rytmu. Vytváření společenství

28.07.2012 14:58

Kniha M. Scotta Pecka se za pomoci konkrétních a mnohdy vtipných příkladů věnuje mezilidským vztahům a schopnosti žít ve společenství s druhými. Dvěma čtenářům Helpnetu ji pošle zdarma nakladatelství Portál.

Podpora nestátních neziskových organizací

27.07.2012 21:40

Novou výzvu vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, šanci mají projekty zaměřené na  podporu a ochranu veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. Uzávěrka je 30. září.

Projektový manažer roku

25.07.2012 19:00

Organizace, které přihlásí své projekty do kategorie "Charitativní (neziskový) projekt roku", jsou osvobozeny od registračního poplatku. Uzávěrka přihlášek je 30. srpna.

Facilitativní mediace

18.07.2012 20:48

Knihu Tatjany Šiškové o řešení konfliktů prostřednictvím mediátora vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Dotační řízení Jihomoravského kraje

15.07.2012 20:39

Byly zveřejněny výsledky aktualizované o schválenou 2. splátku dotací na rok 2012 v programu na podporu a rozvoj nestátních nezizkových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb.

Stránky