Grantový program Moneta 2021

Smyslem programu je mj. podpora organizací zaměřených na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, žádat lze do 31.3.2021. 

O programu: 

Smyslem grantového programu je pomoci organizacím, zaměřeným na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, seniorům a podporu ochrany životního prostředí, ale zároveň také zapojit naše zaměstnance. Jsou to totiž právě oni, kdo v rámci grantového programu sami navrhují, jakou organizaci chtějí podpořit a stávají se tak jejich pomyslnými ambasadory. 

Podpora z grantového programu může být poskytnuta například na:

 • Zdravotnické a kompenzační pomůcky pro klienty organizací
 • Výtvarný a jiný materiál či pomůcky pro realizaci aktivitu vedených v projektu
 • Odměny sociálních a zdravotních pracovníků s uvedením cílové skupiny přijímající péči 
 • Odměny lektorů vzdělávacích či sportovních aktivit s uvedením cílové skupiny
 • Zajištění prostor pro realizaci aktivit uvedených v projektu (např. tělocvičny, učebny apod.)
 • Nákup vybavení sloužících k realizaci aktivit uvedených v projektu (pracovní stoly, keramické pece, nářadí apod.)
 • Zajištění dopravních prostředků nebo pohonných hmot v souvislosti s aktivitami v projektu (např. doprava klientů organizace či zajištění asistenčních služeb apod.)

Jak podat grantovou žádost?

 1. Oslovte kteréhokoliv zaměstnance MONETA Money Bank z Vašeho nejbližšího okolí, například z Vaší nejbližší bankovní pobočky, představte mu svůj projekt a požádejte ho, aby se stal garantem a zároveň předkladatelem Vašeho projektu.
 2. Vyplňte formulář Žádost o grant MONETA Money Bank (DOC, 235 kB) dle Pravidel grantových žádostí MONETA Money Bank.
 3. Připojte krátký průvodní dopis, poslední výroční zprávu a kopii zakládacího dokumentu Vaší organizace (stanovy/zakládací listina). Případné přílohy či detailní rozpočet musí být součástí žádosti.
 4. Pošlete vyplněnou žádost se všemi dalšími doklady v elektronické nebo tištěné formě předkladateli Vašeho projektu z MONETA Money Bank, kterého jste s tímto projektem oslovili. Zaměstnanec MMB zašle Vaši žádost na e-mailovou adresu grant.cz@moneta.cz a následně bude žádost předložena Komisi pro politiku společenské odpovědnosti MONETA. O jejím rozhodnutí budete informováni do 30 dnů od termínu konání zasedání, tj. ve druhém (nejpozději v červenci téhož roku) a čtvrtém kalendářním čtvrtletí (nejpozději v lednu následujícího roku).

Kontakt: grant.cz@moneta.cz

Přihlášky do prvního kola grantového programu roku 2021 je možné podávat od 15. února do 31. března.

Klíčová slova: